הודעות אחרונות:
דיויד:

בדיקה בדיקה

דיויד:
אנונימי:

למה הם הפסיקו להוציא פרקים? הם פרשו?


הגב
שם:
הודעה: